Aplikace

Měření

 • rozměr
 • úhel
 • pozice
 • orientace
 • plocha
 • těžiště
 • poloměr, průměr

Detekce

 • vlastnost
 • kompletnost
 • vzor
 • tvar

Čtení informací

 • čtení kódů
 • čtení znaků