Úvod

Naše firma se již více než 15 let zabývá dodávkou a aplikací optických kamerových systémů pro kontrolu kvality. Nabízíme integraci těchto systémů do nových projektů, ale i do stávajících zařízení. Poskytujeme také servisní zásahy, školení na jednotlivé systémy a odborné konzultace. Mezi naše největší výhody patří dlouhodobá zkušenost se širokým portfóliem systémů od různých výrobců a tím můžeme nabídnout nejvhodnější řešení Vašich aplikací s nejlepším poměrem cena/výkon.

Our company has been engaged in the supply and application of optical camera systems for quality control for more than 15 years. We offer integration of these systems into new projects, but also into existing facilities. We also provide service interventions, training on individual systems and professional consultations. Our biggest advantages include long-term experience with a wide portfolio of systems from various manufacturers, and thus we can offer the most suitable solution for your applications with the best price / performance ratio.